Vijf algemene fouten die beginnende entrepreneurs niet moeten maken

“Ervaring is de naam die wij geven aan onze fouten”

Personen met veel ervaring hebben veel geleerd van hun fouten. Ik heb in de 45 jaar dat ik zakelijk actief ben veel fouten gemaakt en daar veel van geleerd. Het is een gegeven dat ieder persoon die een bedrijf begint fouten gaat maken. Fouten moet je maken om van te leren, maar sommige fouten moet je voorkomen en de hulp accepteren van mensen die die fouten al een eerder gemaakt hebben en de ervaring hebben om ze te voorkomen.

Succesvol Ondernemen vraagt kennis van een groot aantal disciplines, zoals: administratie, strategie, marketing, juridisch, personeelsbeleid, product/markt combinaties, productie, etc. En als het bedrijf groeit, moeten oprichters leren om bepaalde functies te delegeren.
Maar, in het begin is de oprichter zelf betrokken bij alle aspecten van het bedrijf. Vaak ook de enige uitvoerder. Als jij zo iemand bent die, zoals zo velen, ervaring heeft in maar één of twee van die aspecten, zul je het moeilijk hebben om de vele uitdagingen in je bedrijf in de eerste jaren aan te kunnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 80% van de nieuwe start-up’s in de eerste 18 maanden ten onder gaan.

Het is voor de startende ondernemer van het grootste belang om zo snel mogelijk andere expertises te vergaren, of deze door anderen te laten uitvoeren. Alleen dát kan het maken van fouten beperken of voorkomen en als zodanig de continuïteit van de onderneming veilig stellen. Hieronder zijn vijf algemene fouten die je als ondernemer moet voorkomen om de kansen op succes te vergroten.

1. Laat je ego er buiten en luister naar anderen.
Succes in zaken is vaak niet meer dan het maken van een reeks goede beslissingen. Het probleem echter is dat het voortdurend maken van de juiste keuze niet gemakkelijk is. Echter, is in tegenstelling tot de algemene gedachte, is niet gebrek aan informatie en kunde het grootste struikelblok voor succes, maar de onwil van de ondernemer om zijn of haar ego buitenspel te zetten
In het kort; Succesvolle leiders zijn bereid om fouten te maken en toe te geven. Zij zijn in staat om de beste ideeën te kiezen, onafhankelijk van de bron. Zij luisteren naar anderen en volgen niet alleen hun eigen richting. Als jij dit kunt, is de kans veel groter om de juiste beslissingen voor je bedrijf te maken.

2. Behandel niet iedereen hetzelfde.
Het leiden van mensen is een kunst die je moet leren, je bent er vrijwel nooit mee geboren. Een van de meest voorkomende misverstanden over leiderschap is dat leiders een bepaalde stijl hebben en dat anderen zich daaraan moeten conformeren. Niets is minder waar als je succesvol wilt zijn!
Ongeacht wat je bedrijf is of doet, je medewerkers zijn je meest belangrijke bezit. Als leider is het jouw taak om met hen het optimale resultaat te behalen. De beste manier om dat te doen is hen te begrijpen en te behandelen als individu. Neem de tijd om te ontdekken hoe je ieder van hen kunt motiveren en hoe hij of zij reageert op jouw leiding. Als je in staat bent om jouw stijl individueel aan te passen, zal dat een enorme prestatieverbetering van het team veroorzaken.

3. Neem niet te snel mensen aan.
Grote bedrijven hebben de luxe van diepe zakken wat hen in staat stelt om te investeren in selectieprocessen voor personeel. De kandidaat gaat meestal door een aantal gesprekken, testen en selectiecriteria. Waarom zoveel tijd besteden voor het simpel aannemen van medewerkers?
Deze bedrijven begrijpen dat het aannemen een verkeerde person een enorme kostenpost en tijdverspilling is. Kleine bedrijven besteden meestal veel minder tijd in het selectieproces en limiteren dit tot de manager of misschien de directeur. Loop niet in die val!
Als je bedrijf klein is, kan iedere medewerker een enorme invloed hebben op het gehele organisatie. Hoe deze personen passen binnen het team, de afstemming van hun bekwaamheden op de behoeftes van de onderneming en hun geloof in de missie/visie van het bedrijf, zijn allemaal van invloed op de bouw van een dynamisch en krachtig team. Het is dus zaak om kandidaten zeer goed te onderzoeken en daarbij andere leden van het team (als die er zijn) te betrekken. Laat de kandidaat eerst een “proefstuk” van zijn of haar toekomstige taak produceren, huur iemand eerst in als “consultant”, maak optimaal gebruik van flexibele arbeidscontracten. Kortom, neem niet te snel aan, doe eerst een grondig onderzoek..

4. Geef je zwakheden toe.
Zelfs de meest getalenteerde mensen hebben hun sterktes en zwakheden. Een van de eenvoudigste fouten die een startende ondernemer kan maken is om dit te vergeten of weg te cijferen. Je goed met cijfers en dus kun je de boekhouding van je bedrijf zelf doen…… Je hebt een MBA diploma en denkt dat je juridische documenten zelf kunt beoordelen………
Een ander probleem is om je eigen sterktes te overschatten. Je was bij je vorige werkgever zeer succesvol in het verkopen van een bepaalde dienst of bepaald product en je vind dus dat verkoop je sterke punt is. Je vergeet echter dat jouw succes ook voor een groot deel te danken was aan de sterke punten van anderen binnen het bedrijf. Er is een grote kant dat jij die vaardigheden niet hebt en er dus een zwakheid is.
De beste ondernemers weten wat hun zwakke en sterke punten zijn en geven dat ook toe. Zij werken samen met anderen, of huren medewerkers in voor de gebieden waarin zij kennis en ervaring missen. Probeer geen “Alleskunner” of “Superheld” te zijn.

5. Besteed tijd aan planning.
De meeste nieuwe bedrijven worden opgericht omdat de oprichter of een team van oprichters ervaring heeft op een specifiek gebied. Dit is een groot voordeel omdat dit de tijd om te leren of te ontwikkelen aanzienlijk verkort. Maar de sprong van productmanager, salesmanager of enig andere uitvoerende taak binnen een bestaande onderneming naar het leiden van eigen bedrijf is enorm. Neem tijd voor planning. Onderschat niet de tijd die er voor nodig is om de benodigde ervaring en kennis die je zelf niet hebt te verkrijgen. Besteed vooral tijd aan financiële planning.

Veel succes

Joop van der Knaap

Geplaatst in Starters, Strategie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *