Nieuwe effectieve Instrumenten op gebied van Personeelsbemiddeling en ontwikkeling?

Hoe kan een organisatie haar huidige werkwijze nog verder versterken waardoor meer duurzaam succes mogelijk is ?

Personeel is het waard, een onderwerp een continu proces van aandacht, zorg, begeleiding en ontwikkeling te zijn. En: meer aandacht ervoor loont absoluut…! Producten en diensten lijken steeds meer op elkaar. Diensten worden snel gekopieerd en of geëvenaard. het nemen van voorsprong is steeds vaker slechts een tijdelijk voordeel…

De markt en de onderneming vraagt in toenemende mate om personeel dat permanent hoog- gekwalificeerd is en in staat om: op een niveau: ‘beyond demand’ aan de klant – of   het nu een consument of burger is bij de rijksoverheid is, en markteisen te kunnen voldoen.  

En de verwachtingen van deze doelgroep worden steeds hoger….

Wanneer je permanent investeringen in personeelsontwikkeling doet  zorg je ervoor dat je een: ‘preferred supplier’ van diensten en producten voor je afnemers wordt…

Omdat vooral je mensen het verschil maken…

Aandacht voor:

De toenemende eisen aan personeel gesteld, door de toenemende functie eisen, meer doen per werknemer, maakt het belangrijk meer aandacht te besteden aan een feitelijke goede en actuele functie omschrijving om zo tot een goede afstemming van functie inhoud te komen en een goede vacatureomschrijving te kunnen maken. Onderzoek toont aan dat veel organisaties en bedrijven tot nu toe onvoldoende tijd hebben besteed aan het actualiseren en ontwikkelen van taak en functie omschrijvingen, waardoor het bij personeel soms ontbreekt aan de juiste beeldvorming over invulling van hun taken en functie. Vaak doet men iets anders terwijl de werkgever een ander beeld over de invulling van de functie heeft. gevolg: veel misverstanden en richting markt en intern collegiaal een slechte samenwerking en rolinvulling. Er is gebrek aan actualisering, controle en bewaking van invulling van taken, in meer dan 30% van organisaties. verbeter dus dit onderdeel, of laat ons dat doen!

We constateren dat bij een aantrekkende conjunctuur en daarbij onvoldoende begeleiding en ontwikkeling van medewerkers, er nu al sprake is van een voortijdig vertrek van de meest belovende en vaak best renderende medewerkers waardoor je vaak versneld en gehaast nieuwe medewerkers dient aan te trekken. Met alle gevolgen voor de zorgvuldigheid van dat proces en de kwaliteit van het personeel. 

Maar tevens, dien je eens te overwegen of je huidige HRM en HRD activiteiten aan een evaluatie met behulp van een externe deskundige toe zijn.

Nodig, in een tijd, waar sprake is van continue waakzaamheid en scherpte op gebied van de kwaliteit van medewerkers en management: op gebied van: doelen, procedures en communicatie…

Daarom focus op:

Een actuele Profielbepaling van de Organisatie en of Onderneming: ‘je beste amigo is je imago!’ Actueel imago reputatiemanagement in relatie tot type afnemers, opdrachtgevers en medewerkers: waarin onderscheiden we ons als organisatie of onderneming? hebben we deze kenmerken uniform paraat en: benutten we ze wel optimaal: Waarin zijn we goed, excellent? Welke sterkten van onze medewerkers en hun unieke eigenschappen dragen daar aan bij? Hoe bouwen we die krachten verder uit? Onderzoek wijst uit dat medewerkers vaak veel en verschillende communicatie uitingen gebruiken over de zelfde waarden en dat leidt bij afnemers tot verwarring of minder vertrouwen…

Verbeter en actualiseer Taak en functie omschrijvingen: het belang ervan is evident voor de juiste samenwerking en toenemende productiviteit en motivatie voor elke medewerker. Motivatie is eigenlijk ook: duidelijkheid, wat verwacht mijn werkgever van mij en waar dien ik aan te voldoen? welke competenties, inzichten kennis, vaardigheden wil en durf heb ik nodig of dien ik nog verder te ontwikkelen? Wie helpt me daarbij?

De vraag is telkens weer: In welke mate sluit het taak en functiepakket aan op de kwaliteiten van de medewerkers. Vaak hanteren we niet actuele taak en functieomschrijvingen waardoor je disciplineverbetering, uitdagingen en marktkansen in vele vormen en mogelijkheden laat liggen… waardoor, door gebrek aan doelstellingen of adequate begeleiding een vorm van: ‘zelfmanagement’ ontstaat welke afhankelijk van het type medewerker deze soms te veel eisen of een niet juiste taakinvulling, of bijna vrij in te vullen functie invulling aan de betrokken medewerker overlaat, met soms negatieve effecten als: ‘burn-out’ of erger als gevolg….

Verbeter het totaalproces Werving, Selectie en Rekrutering van nieuwe medewerkers: Op gebied van het samenstellen van het: vacatureprofiel, de selectieprocedure de zorgvuldige keuze van de teksten in de annonce waardoor je de juiste persoon meer en gerichter aantrekt. Ook dat is een vak onderdeel waar vaak te weinig over nagedacht wordt… Veel vacatureteksten komen door een niet realistische combinatie van eisen onzinnig en ongeloofwaardig over en schieten dan hun doel voorbij…En soms kan het juist zinvol zijn iemand te willen aannemen uit een andere branche, met minder ervaring of andere inzichten. Zeker wanneer het moeilijk is bepaalde kandidaten uit een al bijna lege ‘overbeviste vijver’ te willen vissen… Ook hierbij loont het om minstens eens per jaar een externa vakspecialist met je mee te laten denken en of het proces te laten evalueren en bijstellen. Gebruik daarbij voortaan onze Scanmaster™

Verbeter het interne vacature opvolg en invul proces: Vaak kiezen we iemand uit ‘ancienniteitsgewoonte’ de medewerker die er al wat langer werkt komt in aanmerking voor promotie en of andere rolinvulling. Hanteer daarbij de drie Analyses welke naast je gevoel ook meetbaar en kwalificeerbaar aangeven of die promotie of functiewijziging wel goed zal werken. Los gezien van het risico dat bij niet goed geregisseerde processen veelbelovende medeweerkers het signaal zullen geven wegens teleurstelling voortijdig te willen vertrekken… Daarom: hanteer voortaan hiervoor ons PEER programma™.

Voer meting Persoonlijkheidsstijl, Communicatiestijl en Motivatiestijl van medewerker in: tijdens selecties maar ook tijdens de ontwikkeling van de loopbaan van de medewerker is het regelmatig meten van de persoonlijke ontwikkeling en groei van belang. Meten is weten, haal het maximale vermogen uit je medewerkers. Onderzoek toont aan dat medewerkers in Nederland vaak slechts 70-80% van hun te benutten energie aan de organisatie geven. dat kan dank zij onze instrumenten worden verbeterd.

Geplaatst in Strategie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *